پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش نرخ بهره به ساکنان تورنتو و ونکوور بیشتر آسیب می زند

کمپانی مورگیج و مسکن کانادا  CMHC طی گزارشی هشدار داد که سطح بدهی ساکنان تورنتو و ونکوور که بزرگترین شهرهای کانادا هستند همچنان رو به افزایش است و رکورد را شکسته است، و به همین خاطر این ساکنان در مقابل افزایش های نرخ بهره آسیب پذیرتر هستند. دو سوم بدهی خانوارهای کانادایی را مورگیج تشکیل می دهد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=86674بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19