پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش تماس‌های غیر اضطراری با 911 منطقه پیل

به گفته پلیس منطقه‌ پیل، حدود 40 درصد تماس‌ها با خدمات 911 این منطقه، تماس های غیر اضطراری هستند که این امر باعث می شود افرادی که به دنبال کمک اضطراری هستند زمان طولانی پشت خط بمانند.

تایلر بل مورنا، سخنگوی پلیس گفت که تعداد تماس‌ها با مرکز تماس اضطراری منطقه در سال 2022 به 644 هزار تماس افزایش یافت و اگر این روند ادامه پیدا کند، رکورد جدیدی تا پایان سال 2023 ثبت می شود.

او افزود: «تقریباً در 40 درصد تماس‌ها، ما با موقعیتی که خطر جانی به همراه داشته باشد یا جنایتی رخ داده باشد، مواجه نیستیم. ما از مردم می خواهیم که فقط در شرایطی که خطر جانی وجود دارد، فردی آسیب جدی دیده است، جنایتی رخ داده یا آتش سوزی رخ داده با 911 تماس بگیرند. برای مثال، اگر از تعطیلات به خانه برگشتید و متوجه شدید که اتومبیل تان دزدیده شده است، برای این کار نباید با 911 تماس بگیرید بلکه در این شرایط با خط غیر اضطراری پلیس تماس بگیرد. شماره پلیس منطقه پیل 3311-453-905 است.»

بل مورنا گفت، پلیس پیل در تلاش است تا اپراتورهای بیشتری برای خدمات 911 استخدام کند و به مردم در مورد خطوط تلفن غیر اضطراری پلیس برای رسیدگی به امنیت عمومی آموزش دهد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=190064بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19