پربازدید

ویدیو

کووید-19

افزایش بیسابقه کودکان بستری در بیمارستانهای آمریکا

افزایش کودکانی که به علت کرونا در بیمارستانهای آمریکا بستری شده اند نگران کننده شده. تعداد این کودکان به 1900 نفر رسیده.

در بعضی از گزارش ها این وضعیت ”ترسناک“ توصیف شده. تعداد بالا در بعضی از ایالات آمریکا مشاهده شده. بعضی از این کودکان در بخشهای مراقبت ویژه بستری هستند و بعضی نیز به ونتیلاتور متصل هستند.

فصل مدرسه نزدیک می شود و پائیز در راه است و متخصصان سخت مشغول بررسی هستند که علت این پدیده را شناسایی کنند.

اخبار مربوط به کودکان بستری در آمریکا سبب نگرانی خانواده ها در کانادا شده. در کانادا متخصصان می خواهند بدانند که آیا در اینجا نیز شاهد افزایش تعداد کودکان بستری خواهیم بود؟

شبکه خبری سی تی وی نوشت که تعداد کودکان بستری در روز شنبه گذشته به 1900 نفر رسید که رکورد محسوب می شود. بیمارستانهای ایالتهای جنوبی آمریکا به سختی در تلاشند تا از بیماران مبتلا به سویه دلتا مراقبت کنند. هم اکنون 2.4 درصد از کل بیمارانی که به علت کرونا در بیمارستانهای آمریکا بستری هستند را کودکان تشکیل می دهند.

به گفته پزشکان آمریکایی در میان بیماران جدید، از نوزادانی که فقط دو هفته از تولدشان می گذرد تا جوانان 20 ساله دیده می شوند. در بعضی مناطق به علت پر بودن بخشهای مراقبت ویژه، کودکان را با هلیکوپتر به بیمارستانهای دیگر می فرستند.

اغلب متخصصان، سرعت انتقال سویه دلتا را علت اصلی افزایش تعداد کودکان مبتلا در آمریکا می دانند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=153649بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19