پربازدید

ویدیو

کووید-19

کلینیک های واکسیناسیون بزودی در مدارس انتاریو دانش آموزان را واکسینه می کنند

کلینیک های واکسیناسیون در مدارس انتاریو دایر می شوند.

این کلینیک ها از قبل از شروع مدارس آغاز به کار می کنند و تا چند هفته بعد از شروع به کار مدارس دایر خواهند بود.

علاوه بر دانش آموزان، خانواده های آنها و همچنین کارکنان و مربیان و معلمان مدارس نیز می توانند در این کلینیک ها دوز اول یا دوم واکسن را دریافت کنند.

در این برنامه هر واحد بهداشت عمومی انتاریو مسئولیت دایر کردن کلینیک واکسیناسیون در مدارس اطراف خود را به عهده دارد.

اگرچه واکسیناسیون علیه کرونا در انتاریو اختیاری است ولی متخصصان بهداشت عمومی همه را تشویق به انجام واکسیناسیون می کنند و این کار را در مبارزه علیه کرونا و سویه های گوناگون آن بسیار موثر می دانند.

مدارس انتاریو از اول سال تحصیلی جدید آموزش حضوری در کلاس را آغاز می کنند و قرار است کلاسهای حضوری تا پایان سال تحصیلی باز بمانند.

تا 15 آگوست بیش از 69 درصد دانش آموزان و نوجوانان 12 تا 17 سال انتاریو حداقل یک دوز و 56 درصد آنها هر دو دوز واکسن را دریافت کرده بودند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19