پربازدید

ویدیو

کووید-19

از ۲۱ دسامبر همه مسافرانی که به کشور باز می گردند باید گواهی تست منفی نشان دهند

کانادا مقررات مربوط به تست دادن مسافران بین المللی را تغییر داد.

از سه شنبه ۲۱ دسامبر تمامی مسافران هنگام ورود به کانادا باید تست کرونا بدهند.

ماه گذشته اعلام شده بود که شهروندان کانادایی و افراد دارای اقامت دائم که به طور کامل واکسینه شده باشند، هنگام بازگشت به کشور از سفرهایی که کمتر از ۷۲ ساعت به طول بکشد، نیازی به گواهی تست منفی ندارند.

اما با تغییراتی که روز پنجشنبه اعلام شد از روز سه شنبه ۲۱ دسامبر، کلیه مسافران بین المللی، صرفنظر از اینکه سفرشان چه قدر طول بکشد، هنگام بازگشت به کشور باید تست منفی نشان دهند.

مسئولان دولتی گفتند که دولت ظرفیت تست گرفتن از مسافران ورودی را در فرودگاههای کشور افزایش می دهد و از روزی ۱۱ هزار نفر به روزی ۲۰۹۶۰ تست می رساند.

آزاد شدن پروازها از ده کشور جنوب آفریقا

از سوی دیگر، دولت کانادا ممنوعیت ورود پروازها از ده کشور آفریقایی را پایان داد.

ممنوعیت این پروازها اعتراضاتی را برانگیخته بود زیرا سویه اومیکرون که ابتدا در جنوب آفریقا شناسایی شده بود هم اکنون در بیش از ۷۵ کشور دنیا از جمله کانادا پخش شده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159441بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19