پربازدید

ویدیو

کووید-19

اختلاف بریتانیایی ها بر سر انتقال سگ و گربه ها از افغانستان

افسر سابق نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا که یک نهاد خیریه حمایت از حیوانات را اداره می کند، به همراه کارکنان افغانستانی اش و دهها سگ و گربه در خارج فرودگاه کابل زمین گیر شده اند.

آنها امیدوارند که روز پنجشنبه توسط یک هواپیمای خصوصی کابل را ترک کنند.

این افسر سابق پال فارتینگ Paul Farthing نام دارد. حامیان پال فارتینگ با بن والاس وزیر دفاع بریتانیا درگیر شده اند زیرا او از انتقال این حیوانات توسط هواپیمای نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا خودداری کرد و گفت که باید به جای این حیوانات اولویت را به انسانها بدهد.

جیمز هیپی وزیر نیروهای مسلح بریتانیا نیز گفته است که نیروهای بریتانیایی در فرودگاه کابل مایلند به پال فارتینگ کمک کنند اما مشکل انتقال فارتینگ و همراهانش به فرودگاه است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19