پربازید

ویدیو

کووید-19

آیا فروشگاههای بزرگ مواد غذایی کانادا بر سر پائین نگهداشتن حقوق کارگرانشان با هم توافق می کنند؟

آیا فروشگاههای زنجیره ای مواد غذایی می توانند بر سر حقوق پرداختی به کارکنانشان، با هم دست به یکی کنند؟

سال گذشته به دنبال شروع پندمیک کرونا، فروشگاههای زنجیره ای مواد غذایی در کانادا به طور موقت به کارگرانشان ”بونوس“ یا اضافه دستمزد  دادند که با استقبال کارکنان این فروشگاهها رو به رو شد زیرا در شرایط سخت پندمیک کار می کردند و باید هم خودشان مقررات و محدودیتها را رعایت می کردند و هم مراقبت می کردند تا مشتریان هم این مقررات را رعایت کنند.

موج اول پندمیک کرونا در ماه جون سال گذشته فرو نشست و شرایط کار اسانتر شد و اتفاق جالبی که در این میان افتاد این بود که سه کمپانی بزرگ فروشگاههای زنجیره ای، به فاصله یکروز، بونوس ها را قطع کردند.

به گزارش کندین پرس، این سه کمپانی عبارت بودند از

  • کمپانی فروشگاههای لاب لاز
  • کمپانی فروشگاههای مترو
  • کمپانی فروشگاههای سوبیز

این سه کمپانی دارای بزرگترین رشته فروشگاههای مواد غذایی در کانادا هستند.

اقدام همزمان این سه کمپانی در قطع بونوسهای کارکنان در جون گذشته سبب شد که کمیته ای از مجلس کانادا موضوع را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد و از مدیران این کمپانی ها خواستار توضیح شود.

سرانجام این کمیته چهارشنبه این هفته نتیجه بررسی هایش را به صورت گزارش بیرون داد.

در این گزارش به دولت کانادا توصیه شده که قوانین رقابتی در کانادا را چنان اصلاح کند که از رفتار های شبه کارتلی و توافقات مشترک کمپانی ها برای کنترل دستمزد ها جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش، کمپانی های مذکور تائید کرده اند که برای پایان دادن به بونوسهای سال گذشته با هم تماس گرفته اند، ولی هرگونه توافق درمورد دستمزد ها را رد کردند.

یاد آور می شود که مقدار بونوسهای سال گذشته ساعتی دو دلار بود.

با این حال ماتیو باس ول از مسئولان بورد رقابت کانادا معتقد است حتی تماس بین رقبا درباره دستمزد ها ”مسیر لغزنده ای به سمت رفتار های شبه کارتلی“ است.

ماتیو باس ول می گوید کمیسیون رقابت قدرت کافی ندارد تا چنین رفتارهایی را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19