پربازدید

ویدیو

کووید-19

آمار کرونا در تورنتو و انتاریو ؛ دومین روز فرود به زیر سه هزار

انتاریو  چهارشنبه برای دومین روز متوالی  کمتر از سه هزارمبتلا  داشت. تعداد مرگهای جدید اما بالا رفت و به 44 رسید. از 2941 بیمار جدیدی که صبح چهارشنبه گزارش شد، 924 نفر از تورنتو، 565 نفر از منطقه پیل و 254 نفر از منطقه یورک بودند.

نکته مثبت اینکه 2941 بیمار جدید با انجام 45.800 تست شناسایی شده اند که به معنای کاهش نرخ تستهای مثبت است.

تا کنون بیش از 80 هزار مورد از ابتلاها ناشی از ویروس B117 بوده که گونه جهش یافته ویروس کروناست و اولین بار در بریتانیا شناسایی شد. بیش از 2862 مورد از این موارد در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند که بدین معناست که اکثر قریب به اتفاق ابتلاهای جدید در تورنتو و انتاریو اینک ناشی از گونه B117 است.

ارقام انتاریو در 24 ساعت گذشته

  • تعداد مبتلایان جدید: 2941 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 480 هزار نفر
  • تعداد فوتی های جدید 44 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 8187 نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 2075 نفر
  • از این تعداد 882 نفر در بخشهای مراقبت ویژه هستند که  578 نفر متصل به ونتیلیتور هستند.
  • جمع افرادی که تا کنون به گونه B117 مبتلا شده اند: 80511 نفر
  • تعداد واکسن تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 132.600 دوز
  • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 5.6 میلیون دوز
  • تعداد کسانی که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند: 381 هزار نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=145307بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19