جهان

منقرض شدن گیاه Arabica می تواند باعث کمیاب شدن قهوه بشود.

کمیاب شدن قهوه؟؟

یک فنجان قهوه نوشیدنی شاید در آینده نزدیکی گران و کمیاب شود. این پیشبینی بر اساس مطالعه جدیدی است که توسط محققان انگلیسی و…

iphone-5-b-130912

نگاهی به iphone 5

شرکت Apple با تبلیغات ماه های اخیر توانست مردم را در نیمه های شب در صف قرار دهد تا “iphone 5” را خریداری کنند. با توجه…