جهان

iphone-5-b-130912

نگاهی به iphone 5

شرکت Apple با تبلیغات ماه های اخیر توانست مردم را در نیمه های شب در صف قرار دهد تا “iphone 5” را خریداری کنند. با توجه…

ahmadinejad-un-address-092612_lead_media_image_1

سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل و ترک دیپلمات های کانادایی و هشدار وزارت خارجه ایران به ایرانیان درباره سفر به کانادا

روز چهارشنبه 26 سپتامبر، هنگامی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به پشت پودیوم رفت تا سخنرانی کند، دیپلمات های کانادایی سالن مجمع عمومی سازمان…

perfume-bottle[1]

عطر، آری یا نه

آخرین کاری که بعضی ها هر روز صبح قبل از خروج از منزل انجام می دهند، استفاده از غطر و ادکلن است. میزان این استفاده از…