خبر

penny

ساختن خانه با پنی

شعبه سازمان Habitat for Humanity در منطقه یورک پا به پای سازمان ملی خود برای ساختن خانه هایی برای افراد و خانواده های نیازمند در حال…