هدیه ای به مناسبت روز خانواده:

بزرگترین نمایش روی زمین توسط پرندگان

این فیلم توسط دیلان وینتر Dylan Winter گرفته شده است.
او فیلم برادار حیات وحش است.
 صحنه های واقعی از پرواز رقص آمیز دهها هزار پرنده در آسمان .آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید