یکصد و سی پرستار به تعداد پرستارهایی که به سوالات تلفنی شما جواب می دهند افزوده شد

تله هلث اونتاریو از طریق تلفن به سوالات پزشکی شما فوری پاسخ می دهد.

به دنبال شکایت ساکنان تورنتو از معطلی های طولانی پشت تلفن برای تماس با خط تلفن بهداشت اونتاریو Telehealth، کریستین الیوت وزیر بهداشت و درمان اونتاریو گفت تعداد پرستارهایی که در این سیستم مردم را از پشت تلفن راهنمایی می کنند افزوده شده. شماره تله هلث اونتاریو به قرار زیر است:

1-866-797-0000آگهی

آگهی

امید آن است که با افزوده شدن تعداد پرستارهای این سیستم، ساکنان اونتاریو سریعتر اطلاعات پزشکی که لازم دارند را دریافت کنند.

براساس این گزارش یکصد و سی نفر به تعداد پرستارهای این سیستم افزوده شده.

این پرستارها می توانند تلفن کنندگان را برای ارزیابی و تشخیص عوارض راهنمایی کنند و در صورت نیاز آنها را به مراکز پزشکی ارجاع دهند.

وزارت بهداشت و درمان اونتاریو در حال مشاوره با انجمن پرستارهای رسمی اونتاریو Registered Nurses است تا با استفاده از ۴۴ هزار پرستار عضو این انجمن، میزان کمک به ساکنان اونتاریو را افزایش دهد.

شماره تله هلث اونتاریو 0000-797-866-1

در صورت نیاز به راهنمایی های پزشکی با تله هلث اونتاریو 0000-797-866-1 تماس بگیرید

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست