هری و میگن بخش اعظم وابستگی هایشان با خانواده سلطنتی را قطع می کنند

روز یکشنبه بعد از آنکه اعلام شد که پرینس هری و همسرش میگن تقریبا همه وابستگی هایشان به خانواده سلطنتی را قطع می کنند، ملکه الیزابت با لبخند وارد کلیسا شد.

ملکه ۹۳ساله بریتانیا در روزهای اخیر سرگرم مدیریت بحرانی بوده که علتش، اظهار تمایل هری و میگن برای برخورداری از یک زندگی خصوصی تر در کانادا است.

به این ترتیب، هری و میگن از این پس استفاده از القاب «اعلیحضرت» Royal Highness را متوقف خواهند کرد و به محض متوقف کردن مسئولیت های رسمی شان، به اعتبارات و بودجه های عمومی دسترسی نخواهند داشت.آگهی

آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید