مرگ مادری که از پلیس درخواست کمک کرده بود

مادری در دِراموندویل در استان کبک یکشنبه گذشته به ایستگاه پلیس رفت و از پلیس درخواست کرد تا پسرش را وادار کنند به دنبال درمان بیماری روحی خود برود، اما تلاش این زن ناموفق بود و پلیس به او گفت قادر نیست در آن لحظه به او کمک کند.

ساعت 9:30 صبح روز بعد، شخصی به پلیس زنگ زد و ابراز نگرانی کرد که یکی از عزیزانش به تماسها جواب نمی دهد. وقتی افسران پلیس به محل رفتند همان زنی را یافتند که روز قبل به آنها مراجعه و درخواست کمک کرده بود. این زن به شدت مجروح شده بود. زن را به بیمارستان رساندند ولی فایده نداشت و جان سپرد.

این زن وقتی روز قبل به پلیس مراجعه کرده بود، درخواست کرده بود که پسرش مورد ارزیابی روانی قرار بگیرد. این مادر و فرزند پیش هم زندگی می کردند.آگهی

آگهی

اکنون واحد ویژه پلیس کبک هشت افسر را مامور کرده که در اینباره تحقیق کنند.

پلیس هنوز نگفته که آیا در این رابطه کسی را دستگیر کرده یا خیر.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست