متخصص بیهوشی که به ۲۱ زن زیر جراحی تعرض جنسی کرده بود بقیه مدت محکومیتش را به کامیونیتی خدمت خواهد کرد

دکتر بیهوشی که به زنان ناهوشیار sedated در یکی از بیمارستانهای شمال تورنتو تعرض جنسی می کرد، بقیه مدت محکومیتش را در خدمت کامیونیتی خواهد گذراند ولی حق ندارد با هیچیک از قربانیانش تماس بگیرد.

بورد آزادی مشروط کانادا Parole Board ضمن تعیین شرایط آزادی مشروط این دکتر، از او خواسته که ضمن گذراندن برنامه درمانی مخصوص انحراف جنسی، هر نوع روابط با زنان را در دوران آزادی مشروط، اطلاع بدهد.

‏جورج دودنات George Doodnaught دکتر بیهوشی است.



آگهی

آگهی

به دستور بورد، جورج دودنات قبل از آنکه در هر کار استخدامی یا داوطلبانه شرکت کند باید از سوپروایزر خود اجازه بگیرد. وی از ورود به منطقه دورهام و بخشی از تورنتو نیز منع شده.

به موجب این نوع آزادی مشروط Statutory Release مجرمان زندان‌های فدرال که دو سوم از محکومیتشان را گذرانده باشند اجازه می‌یابند تا تحت نظر سوپروایزر از زندان بیرون بیایند. این به معنای پایان دوره محکومیتشان نیست بلکه اجازه می‌دهد فرد دوران باقی مانده از محکومیتش را در کامیونیتی خدمت کند.

آزادی‌های یک روزه یا کامل توسط بورد آزادی مشروط تعیین می‌شود ولی آزادی از نوع Statutory Release طبق قانون انجام می‌شود.

جزئیات دستگیری

جورج دودنات در مارچ ۲۰۱۰ دستگیر شد و در سال ۲۰۱۳ به جرم تعرض جنسی به زنان ۲۵ تا ۷۵ ساله در یک دوره چهار ساله به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

بر اساس گزارش کندین پرس، در طول دادگاه شنیده شد که بالا تنه قربانیان ناهشیار او پشت آویز draping پنهان می شد. این کار به وی فرصت می داد که به شیوه های گوناگون بدون آنکه توسط بقیه تیم جراحی دیده شود، به این زنان تعرض جنسی کند.

جورج دودنات سال گذشته درخواست آزادی مشروط یکروزه یا کامل کرده بود ولی درخواست او توسط بورد رد شد زیرا ندامت چندانی نسبت به آسیبی که بیماران وارد آورده نشان نمی داد.

بورد همچنین متوجه شده بود که او در جریان دادگاهش، ارتکاب این تعرضها را منکر شده و ادعا کرده بود که زنان در اثر داروی بیهوشی دچار این باور شده بودند که بهشان تعرض شده.

بورد به وی نوشته بود: «در بعضی موارد، قربانیان را چنان فریب می‌دادی که باور کنند خودشان آغاز کننده تماس جنسی بوده و با تو گفتگوهای سکسی را آغاز کرده‌اند.»

جورج دودنات به بورد گفته بود که از تکنیک نیشگون گرفتن شکم و سینه های زنان استفاده می‌کرد تا میزان هشیاری آنها را برآورد کند، ولی بورد گفت که توصیفات او را معتبر نمی داند.

جورج دودنات پدر پنج فرزند است که بیش از سه دهه، تا زمان دستگیری اش، به عنوان متخصص بیهوشی کار می کرد.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست