سقوط بیسابقه اقتصاد کانادا در یکماه

اپریل ماه خوش شگونی بود. اپریل هر سال بهار را مژده می داد، اما نه امسال:

Look deep into the April face

A change is clearly taking place.آگهی

آگهی

(شعر ترانه ای از کریس ری آ)

امسال اپریل اسیر کرونا بود.

امسال اپریل بدترین ماه برای کانادا از جهت سقوط اقتصاد بود. اقتصاد به علت بحران کرونا تقریبا از حرکت باز ایستاد.

سازمان آمار کانادا سه شنبه 30 جون آخرین آمار را از وضعیت اقتصاد کانادا در ماه اپریل بیرون داد که حاکی از 11.6 درصد افت است. اقتصاد کانادا در ماه مارچ نیز 7.5 درصد نزول کرده بود.

سازمان آمار به نکته امیدبخشی هم اشاره کرده و گفته اقتصاد از ماه می شروع به احیای خود کرده، بسیاری از بیزنسها به تدریج درها را گشودند و فعالیتها را شروع کردند.

اگر اقتصاد در ماه مارچ 7.6 درصد نسبت به فوریه آب رفت، و در اپریل 11.6 درصد نسبت به ماه مارچ، اما پیش بینی می شود که در ماه می سه درصد نسبت به اپریل رشد نشان دهد.

البته آمارهای قطعی و رسمی بعدا بیرون داده خواهد شد.

نمونهای از رکود ماه اپریل

در ماه اپریل بخش تولیدات کارخانه‌ای کانادا 22.5 درصد کاهش داشت، که علت هم واضح است. خیلی از کارخانجات و کارگاهها یا تعطیل کردند یا حجم فعالیتشان را کاهش دادند.

بخش مهمانپذیری و هتل و رستوران در ماه اپریل 42.4 درصد کاهش داشت.

این بخش در ماه مارچ نیز 37 درصد کاهش درآمد داشت.

 با سلام تورنتو آنلاین هیچ خبر مهم تورنتو و کانادا را از دست نمی دهید:

مسیر آتی اقتصاد کانادا از دید رئیس جدید بانک مرکزی کانادا: اول رشد خوب و سریع، اما بعد سخت و آهسته

از چهارشنبه، تورنتو وارد فاز دوم گشایش اقتصادی می شود

برخلاف پیش بینی 15 درصدی اقتصاددانان، میزان فروش کالا در کانادا در ماه اپریل 26.4 درصد سقوط کرد

بی سابقه، باور نکردنی، تامل برانگیز؛ اقتصاد کانادا در 2020

چنین کاهشی را در تولیدات صنعتی کانادا حتی اقتصاددانان انتظار نداشتند

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست