سئوال بی جواب: آیا ممکن است دو بار دچار کرونا شوید؟

یکی از سئوالاتی که در ماههای اخیر فراوان مطرح می شود این است که آیا ممکن است شخصی دوبار دچار کرونا شود؟ به عبارت دیگر اگر کسی دچار کرونا شد و بهبود پیدا کرد، آیا ممکن است دوباره مبتلا به همان ویروس شود؟

تاکنون پاسخی برای این سئوال پیدا نشده و دانشمندان هنوز نمی توانند با اطمینان به این سئوال پاسخ دهند، ولی باورشان بر این است چنین چیزی امکان ندارد.

 یافتن پاسخ قطعی بسیار مهم است، زیرا همه محاسبات را برای بازگشت به اجتماعات و محل کار بهم می زنند.آگهی

آگهی

در حال حاضر نظر عمومی بر این است که کسی که دچار کرونا شده و بهبود یابد، نسبت به ویروس کرونا مصون است و برای بازگشت به محل کار «پاسپورت» دارد.

همچنین امید به اثر بخشی دائمی واکسن را هم به باد خواهد داد. فعلا همگان معتقدند با تولید واکسن قطعی کرونا، افراد نسبت به ویروس کرونا مصونیت بلند مدت پیدا خواهند کرد.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست