روزی ۱۴ مرگ در انتاریو؟

هیچ کاهشی در تعداد مبتلایان و مرگهای جدید انتاریو مشاهده نمی‌شود. همانطور که چند بار اشاره کرده ایم عدد ۱۰۰۰ قصد خداحافظی با انتاریو ندارد. روز جمعه نیز بیش از هزار بیمار جدید و ۱۴ مرگ جدید در این استان گزارش شد.

از ۱۰۰۳ مبتلای جدید، ۳۰۰ نفر از تورنتو ، ۲۸۰ نفر از منطقه پیل و ۱۲۵ نفر از منطقه یورک هستند.

ارقام کرونا در انتاریوآگهی

آگهی

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۱۰۰۳ نفر

ـ جمع مبتلایان تاکنون: ۸۱۶۹۳ نفر

ـ مرگ های جدید: ۱۴ نفر

ـ جمع مرگ‌ها تاکنون: ۳۲۰۹ نفر

ـ تست های انجام شده در روز پنجشنبه: ۴۱۲۶۸ تست

ـ تعداد افراد بستری در بیمارستان ها: ۳۸۰ نفر

ـ تعداد افراد بستری در آی سی یو: ۸۶ نفر

ـ تعداد افراد متصل به ونتیلاتور: ۴۹ نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست