راز طول عمر از زبان پیرترین مرد جهان

روز چهارشنبه نام یک ژاپنی به عنوان پیرترین مرد زنده جهان در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسید.

این فرد چی تت سو واتانابه نام دارد. سن او در روز چهارشنبه ۱۲ فوریه برابر با ۱۱۲ سال و ۳۴۴ روز بود.

وی در خانه سالمندان زندگی می کند. نماینده گینس با حضور در این خانه سالمندان، مدرک مخصوص پیرترین مرد جهان را به وی تقدیم کرد.آگهی

آگهی

چی تت سو واتانابه علت طول عمر خود را عصبانی نشدن و همیشه لبخند زدن ذکر کرده.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید