دولت به فکر کمک به خویش فرماهایی که ساعات کارشان کم شده

در شرایطی که دستورالعمل های فاصله گیری اجتماعی و ماندن در خانه موجب کاهش شدید فعالیتهای بیزنسی افراد خویش فرما شده، دولت کانادا گفت این افراد را فراموش نکرده.

خانم کارلا کوالترو وزیر کار کانادا گفت دولت فدرال به دنبال راهی است تا به افراد خویش فرمایی که بیزنسشان را تعطیل نکرده اند اما ساعات کارشان کاهش پیدا کرده کمک کند.

دولت فدرال قبلا قول داده به افرادی که شغلشان را از دست داده اند کمک کند و به بیزنسهایی که کارکنانشان را نگه دارند نیز کمک خواهد شد. اما در مورد افراد خویش فرما هنوز راه حلی ارائه نشده اما  دولت به فکر چاره است. منتظر خبرهای بیشتری در این باره باشید.. آگهی

آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست