دستبرد و خرابکاری در یکی از کنیسه‌های مونتریال

یکی از کنیسه‌های مونتریال مورد دستبرد و خرابکاری واقع شده، حال آنکه کنیسه به خاطر کرونا از مدتی پیش تعطیل بوده.

یکی از سازمانهای یهودیان به نام B`nai Birth این خرابکاری را جزو بدترین‌ها در نوع خود در سالهای اخیر کانادا دانست.

کندین پرس به نقل از این سازمان گفت یکی از اعضای کنیسه که روز چهارشنبه به بازدید محل رفته، مشاهده می کند که طومار تورات مقدس به زمین پرت شده، و یا دیگر اقلام مذهبی به توالت ریخته شده.آگهی

آگهی

این سازمان گفت طومارهای تورات بسیار مقدس به شمار می روند تا جایی که اگر ایراد پیدا کرده باشند، دورشان نمی ریزند بلکه در قبرستان دفنشان می کنند.

معلوم نشده که این خرابکاری کی انجام شده زیرا ساختمان کنیسه به علت پندمیک کووید 19 بسته بوده  است.

پلیس مونتریال تاکید کرده که تماسی در مورد دستبرد به محل دریافت کرده و در حال تحقیق است.

به گفته سازمان مذکور بررسی سالانه نشان می دهد در سال گذشته در سراسر کانادا 2000 حادثه ضد یهود (آنتی سمیتیزم) گزارش شده.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست