جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۱۹ سپتامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب شنبه، ۱۹ سپتامبر، به ۱۴۲٬۳۴۷ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 66,653 confirmed (including 5,792 deaths, 58,218 resolved)
Ontario: 46,484 confirmed (including 2,826 deaths, 40,777 resolved)
Alberta: 16,381 confirmed (including 255 deaths, 14,702 resolved)
British Columbia: 7,842 confirmed (including 223 deaths, 5,797 resolved)
Saskatchewan: 1,787 confirmed (including 24 deaths, 1,642 resolved)
Manitoba: 1,558 confirmed (including 16 deaths, 1,211 resolved)
Nova Scotia: 1,086 confirmed (including 65 deaths, 1,020 resolved)
Newfoundland and Labrador: 272 confirmed (including 3 deaths, 267 resolved)
New Brunswick: 194 confirmed (including 2 death, 189 resolved)
Prince Edward Island: 57 confirmed (including 56 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed casesآگهی

آگهی

Total: 142,347 (0 presumptive, 142,347 confirmed including 9,206 deaths, 123,912 resolved)

 

 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست