جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ شنبه ۵ سپتامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر شنبه، ۵ سپتامبر، به ۱۳۱٬۳۱۹ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 63,117 confirmed (including 5,767 deaths, 55,724 resolved)
Ontario: 43,003 confirmed (including 2,811 deaths, 38,847 resolved)
Alberta: 14,474 confirmed (including 242 deaths, 12,799 resolved)
British Columbia: 6,162 confirmed (including 211 deaths, 4,706 resolved)
Saskatchewan: 1,643 confirmed (including 24 deaths, 1,579 resolved)
Manitoba: 1,294 confirmed (including 16 deaths, 852 resolved)
Nova Scotia: 1,085 confirmed (including 65 deaths, 1,015 resolved)
Newfoundland and Labrador: 269 confirmed (including 3 deaths, 265 resolved)
New Brunswick: 192 confirmed (including 2 death, 186 resolved)
Prince Edward Island: 47 confirmed (including 44 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed casesآگهی

آگهی

Total: 131,319 (0 presumptive, 131,319 confirmed including 9,141 deaths, 116,050 resolved)

 

 

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست