جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۲۹ سپتامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب سه شنبه، ۲۹ سپتامبر، به ۱۵۶٬۹۶۷ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 73,451 confirmed (including 5,833 deaths, 62,095 resolved)
Ontario: 51,085 confirmed (including 2,844 deaths, 43,450 resolved)
Alberta: 17,909 confirmed (including 266 deaths, 16,072 resolved)
British Columbia: 9,013 confirmed (including 234 deaths, 7,485 resolved)
Manitoba: 1,953 confirmed (including 20 deaths, 1,327 resolved)
Saskatchewan: 1,899 confirmed (including 24 deaths, 1,737 resolved)
Nova Scotia: 1,087 confirmed (including 65 deaths, 1,021 resolved)
Newfoundland and Labrador: 272 confirmed (including 3 deaths, 267 resolved)
New Brunswick: 200 confirmed (including 2 death, 191 resolved)
Prince Edward Island: 59 confirmed (including 57 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed casesآگهی

آگهی

Total: 156,967 (0 presumptive, 156,967 confirmed including 9,291 deaths, 133,735 resolved)

 

 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست