جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ سه شنبه ۲۲ سپتامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز سه شنبه، ۲۲ سپتامبر، به ۱۴۵٬۸۹۳ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 68,128 confirmed (including 5,804 deaths, 59,131 resolved)
Ontario: 47,752 confirmed (including 2,832 deaths, 41,342 resolved)
Alberta: 16,739 confirmed (including 256 deaths, 15,024 resolved)
British Columbia: 8,208 confirmed (including 227 deaths, 5,972 resolved)
Saskatchewan: 1,814 confirmed (including 24 deaths, 1,645 resolved)
Manitoba: 1,608 confirmed (including 18 deaths, 1,227 resolved)
Nova Scotia: 1,086 confirmed (including 65 deaths, 1,020 resolved)
Newfoundland and Labrador: 272 confirmed (including 3 deaths, 267 resolved)
New Brunswick: 196 confirmed (including 2 death, 191 resolved)
Prince Edward Island: 57 confirmed (including 56 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed casesآگهی

آگهی

Total: 145,893 (0 presumptive, 145,893 confirmed including 9,231 deaths, 125,908 resolved)

 

 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست