جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ دوشنبه ۲۱ سپتامبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز دوشنبه، ۲۱ سپتامبر، به ۱۴۴٬۶۶۲ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 68,128 confirmed (including 5,804 deaths, 59,131 resolved)
Ontario: 47,274 confirmed (including 2,829 deaths, 41,146 resolved)
Alberta: 16,381 confirmed (including 255 deaths, 14,702 resolved)
British Columbia: 7,842 confirmed (including 223 deaths, 5,797 resolved)
Saskatchewan: 1,807 confirmed (including 24 deaths, 1,643 resolved)
Manitoba: 1,586 confirmed (including 16 deaths, 1,216 resolved)
Nova Scotia: 1,086 confirmed (including 65 deaths, 1,020 resolved)
Newfoundland and Labrador: 272 confirmed (including 3 deaths, 267 resolved)
New Brunswick: 196 confirmed (including 2 death, 191 resolved)
Prince Edward Island: 57 confirmed (including 56 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed casesآگهی

آگهی

Total: 144,662 (0 presumptive, 144,662 confirmed including 9,221 deaths, 125,202 resolved)

 

 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست