تعداد مبتلایان به کرونا وایروس در کشورهای مختلف

نیمروز چهارشنبه ۲۹ ژانویه، تعداد مبتلایان به کرونا وایروس که تاکنون در چین و تعداد دیگری از کشورها شناسایی شده اند، به ۶۰۰۰ نفر رسید.

همچنین تا نیمروز چهارشنبه ۱۳۲ مرگ ناشی از این بیماری گزارش شده که همه آنها در استان هوبی چین اتفاق افتاده.

این بیماری از ماه دسامبر از همین استان، به مرکزیت شهر ووهان، شروع شد.آگهی

آگهی

تعداد مبتلایان در کشورهای مختلف به ترتیب زیر گزارش شده:

_ China: 5,974 cases on the mainland. In addition, Hong Kong has eight cases

and Macao has five. Nearly all of the 132 deaths have been in central Hubei

province, where the illnesses began in December.

_ Thailand: 14

_ Singapore: 10

_ Taiwan: 8

_ Japan: 8

_ Malaysia: 7

_ Australia: 7

_ United States: 5,  2 in southern California and 1 each in Washington state,

Chicago, and Arizona.

_ South Korea: 4

_ France: 4

_ Germany: 4

_ Canada: 3

_ Vietnam: 2

_ United Arab Emirates: Unspecified number of cases in one family.

_ Nepal: 1

_ Cambodia: 1

_ Sri Lanka: 1

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید