به خاطر کودکان و سالمندان کم درآمد، از افراط در خرید موادغذایی خودداری کنید

بانکهای موادغذایی و سازمانهای غیرانتفاعی و خیریه کانادا صدمات ناشی از بحران کرونا را عمیقتر احساس می کنند.

کریس هاچ Chris Hatch رئیس بانکهای مواد غذایی کانادا گفت این بانکها برای پاسخگویی به نیازها به دستهای بخشنده چشم دوخته اند تا به کمک آنها بشتابند.

در این دوران سختی که نگرانی از کرونا باعث و بانی است، مردم بیشتر دنبال تامین نیازهای خود هستند. اما تکلیف هزاران نفری که هر هفته برای دریافت غذا به این بانکها مراجعه می کنند چه می شود؟ رئیس بانکهای موادغذایی کانادا می گوید ماهی یک میلیون نفر برای دریافت غذا به این بانکها مراجعه می کنند که اغلبشان کودکان و سالمندان هستند.آگهی

آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست