بر سالمندان آسایشگاههای انتاریو چه گذشته؟

گزارش نیروهای نظامی کانادا از آسایشگاههای سالمندان انتاریو فصل تازه‌ای گشوده. مردم می خواهند بدانند در این آسایشگاهها چه گذشته؟

با بالا گرفتن پندمیک کرونا در آسایشگاههای انتاریو، در ماههای مارچ و اپریل،  نیروهای ارتش کانادا به درخواست مسئولان سیاسی به کمک فراخوانده شدند. این نیروها چند روز پیش گزارشی از وضعیت این آسایشگاهها بیرون دادند که در آن وضعیت پنج آسایشگاهی در انتاریو که مورد بررسی قرار گرفته بسیار آشفته و آلوده توصیف شده.

خبر گزارش ارتش کانادا از آسایشگاهها را سلام تورنتو آنلاین چند روز پیش منتشر کرد.آگهی

آگهی

گزارش تکاندهنده ارتش کانادا از آسایشگاههای سالمندان انتاریو: التماس‌های چند ساعته سالمندان برای کمک، وجود سوسک، ظروف کثیف و …

در این گزارش گفته شده که با سالمندان بسیار بد رفتار شده و در آسایشگاهها سوسک دیده شده و ظروف غذا کثیف بوده و بعضی سالمندان ساعتها برای دریافت کمک التماس می کرده‌اند.

خانوادهها

یکی از این آسایشگاهها که در گزارش نیروهای نظامی به آن اشاره شده آسایشگاه پیکِرینگ در منطقه دورهام است ـ دورهام مجاور تورنتو است. تاکنون مرگ 78 نفر از سالمندان و بازنشستگان ساکن در این مرکز گزارش شده.

اکنون خانواده‌های ساکنان درگذشته این آسایشگاه به پلیس شکایت برده‌اند. این خانواده‌ها امیدوارند گزارش نیروهای نظامی منجر به بازرسی و تحقیقات توسط پلیس شود.

بر سر نحوه بازرسی از آسایشگاهها در هفته‌های اول شروع کرونا، اکنون مناقشه‌ای نیز بین داگ فورد نخست وزیر انتاریو و اتحادیه‌های کارگری در گرفته. داگ فورد می گوید بازرسان در روزهای نخست، از بازرسی این آسایشگاهها (به علت وجود احتمالی کرونا) سرباز زده‌اند اما اتحادیه‌های کارگری می گویند وزارت مراقبت‌های دائم از بازرسان خواسته که از ورود به آسایشگاهها خودداری کنند.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست