با شروع مدارس، تعداد سفرهای روزانه اتوبوسها و قطارهای کلانشهر تورنتو جهشی افزایش می یابد

از ماه سپتامبر تعداد سفرهای روزانه اتوبوسها و قطارهای  GOافزایش می یابد.

مترولینکس که مدیریت GO Transit را به عهده دارد گفت با باز شدن مدارس در ماه سپتامبر، و بازگشت بیشتر افراد به سرکار، تعداد سفرهای اتوبوسها و قطارها در اغلب مسیرها افزایش می یابد. مترولینکس این تغییر را بزرگترین تغییر در تاریخ خود خواند.

زدن ماسک در اتوبوسها و قطارها و ایستگاهها و ترمینالها اجباری است. در بسیاری از اتوبوسها و قطارها بر تعداد دیوارک های جدا کننده seat dividers افزوده شده.آگهی

آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست