این خرس متخصص باز کردن در اتومبیلهاست؛ او به ده اتومبیل دستبرد زد

این روزها برای خرسهای کانادا فصل خوش خوشان است.

خواب زمستانی حسابی از سرشان پریده و برای غذا به همه جا سر می زنند.

سه شنبه شب در هالیبِرتون انتاریو به پلیس اطلاع دادند که ناشناسی در چندین اتومبیل را باز کرده و خسارات سنگینی به جا گذاشته.آگهی

آگهی

پلیس استانی بعد از تحقیق و بررسی به این نتیجه رسید که خرسی در آن اطراف استعداد عجیبی در باز کردن در اتومبیلها دارد، مشروط به اینکه قفل نباشند.

پرس و جوها ادامه یافت و معلوم شد در چند شب قبل این خرس حداقل در ده اتومبیل را باز کرده، و در جستجوی غذا به قول معروف هیچ سنگی را به جای خود نگذاشته. بیشتر اتومبیلها خسارت جدی دیده‌اند.

پلیس از همه درخواست کرده در اتومبیل هایشان را حتما قفل کنند و هیچ چیزی که برای خرسها خوراکی حساب شود داخل اتومبیل نگذارند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست