انتاریو و کبک دوباره رکورد به جا گذاشتند

تعداد مبتلایان جدید در دو استان انتاریو و کبک در ۲۴ ساعت گذشته دوباره رکورد شکست. صبح شنبه انتاریو ۱۵۸۱ ابتلای جدید و کبک ۱۴۴۸ ابتلای جدید را گزارش کردند که هر دو رکورد محسوب می‌شود.

انتاریو همچنین ۲۰ مرگ جدید گزارش کرد. روز جمعه ۴۴۸۳۷ تست جدید در انتاریو انجام شد. هم اکنون ۵۰۲ بیمار کرونا در بیمارستان های انتاریو بستری هستند که ۱۰۷ نفر آنها در بخش‌های آی سی یو به سر می برند.

کبک روز شنبه ۱۴۴۸ بیمار جدید و ۲۵ مرگ جدید را گزارش کرد که چهار مرگ در ۲۴ ساعت گذشته و ۱۷ مرگ در فاصله ۷ تا ۱۲ نوامبر اتفاق افتاده. زمان مرگ بقیه مشخص نشده.آگهی

آگهی

در کبک ۵۸۳ نفر در بیمارستان‌ها بستری هستند که ۸۲ نفر آنها در بخش‌های آی‌سی‌یو به سر می‌برند.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست