انتاریو؛ روزهای بالای ۷۰۰ نفر

در آخرین روز هفته تعداد مبتلایان جدید انتاریو اندکی کاهش یافت ولی هنوز بالای ۷۰۰ نفراست.

در فاصله صبح پنجشنبه تا صبح جمعه ۷۱۲ بیمار و ۹ مرگ جدید در انتاریو گزارش شد. تعداد مبتلایان جدید اندکی کمتر از روزهای قبل است.

از این ۷۱۲ نفر، ۲۱۳ نفر از تورنتو، ۱۳۵ نفر از منطقه پیل، ۱۰۸ نفر از اتاوا، و ۶۲ نفر از منطقه یورک هستند.آگهی

آگهی

جدیدترین ارقام انتاریو به قرار زیر است:

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۷۱۲ نفر

ـ جمع مبتلایان انتاریو تاکنون: ۶۲۹۰۸ نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: ۹ نفر

ـ تعداد مرگهای انتاریو تاکنون: ۳۰۳‍‍۱ نفر

تعداد روزانه مبتلایان جدید انتاریو در طی هفته اخیر چنین بوده:

ـ دوشنبه: ۸۰۷ نفر

ـ سه شنبه: ۷۴۶ نفر

ـ چهارشنبه: ۷۲۱ نفر

ـ پنجشنبه: ۷۸۳ نفر

ـ جمعه: ۷۱۲ نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست