ارقام کرونا در انتاریو: کاهش بستریها، افزایش مرگها

تعداد مبتلایان روزانه انتاریو همچنان بالای یکصد نفر است.

جدیدترین ارقام مربوط به 24 ساعت منتهی به نیمروز جمعه است که به قرار زیر است:

ـ تعداد مبتلایان جدید: 122 نفرآگهی

آگهی

ـ تعداد مرگهای جدید: 6 نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان تا امروز: 41.935 نفر

ـ جمع تعداد درگذشتگان تا امروز: 2809 نفر

ـ تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 61 نفر

ـ تعداد افراد بستری در بخش آی سی یو: 18 نفر

ـ تعداد افراد متصل به ونتیلیتور: 12 نفر

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست