اختلاف نظرانجمن اساتید دانشگاه تورنتو با مدیریت بر سر بازگشایی در سپتامبر

انجمن اساتید و کارکنان دانشگاه تورنتو معترض است که چرا این بزرگترین دانشگاه کانادا به توصیه های پژوهشگران دانشگاه گوش نمی کند.

دانشگاه تورنتو بزرگترین دانشگاه کانادا است.

مدیریت دانشگاه می خواهد از سپتامبر درها را باز کند و آموزشها را به شکل حضوری آغاز کند.آگهی

آگهی

اغلب پژوهشگران و اساتید و دانشجویان دانشگاه با این تصمیم مخالفند و آن را ریسکی می دانند.

انجمن اساتید چند روز پیش گفت مدیریت دانشگاه نگرانی های اساتید و کارکنانش را نادیده می گیرد، حال آنکه دانشمندان و پژوهشگران این دانشگاه به مراکز و نهادهای مهمی چون سازمان بهداشت جهانی مشاوره و توصیه می دهند.

انجمن اساتید با برگزاری کلاسها به صورت حضوری مخالف است و آن را ریسک غیرضروری برای خانواده دانشگاه می داند.

خانم تِریزا زوریک، رئیس انجمن اساتید و دانشجویان، متعجب است که چرا مدیریت دانشگاه با پژوهشگران خودش مشورت نمی کند. خانم زوریک گفته است: «مدیریت دانشگاه طرح بازگشایی را با کمترین مشورت با پژوهشگران طراز اولی که برایش کار می کنند، تدوین کرده و این باورکردنی نیست.»

اما مدیریت دانشگاه با این نظر انجمن اساتید مخالف است و می گوید به توصیه های سازمان بهداشت عمومی عمل می کند که بسیاری از اساتید دانشگاهها، از جمله پژوهشگران دانشگاه تورنتو، با آن همکاری می کنند.

دستگاههای تهویه

انجمن اساتید به وضعیت دستگاههای تهویه هوا در کلاسها و سالنهای دانشگاه اعتراض دارد و می گوید با سرد شدن هوا و بسته شدن درها و پنجره ها، بعضی کلاسها و سالنها ممکن است به مرکز انتقال ویروس میان اساتید و دانشجویان تبدیل شوند.

امضای طومار

تاکنون بیش از 6600 تن از کارکنان و اساتید دانشگاه تورنتو امضایشان را پای طوماری گذاشته اند که از مدیریت دانشگاه می خواهد تا در تصمیمش تجدیدنظر کند.

مدیریت دانشگاه اما معتقد است که هیچ چیز نمی تواند جای آموزش حضوری را بگیرد، بخصوص که بعضی از دانشجویان در خارج دانشگاه به اینترنت مناسب یا محل مناسب برای مطالعه دسترسی ندارند.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست