آمریکا عطسه کرد، کانادا تب

اقتصاد کانادا در سه ماهه اپریل تا جون چقدر لطمه دیده؟

بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد کانادا در سه ماهه دوم سال به علت بحران کرونا به شدت سقوط کرده. در واقع با شروع پاندمیک کرونا در ماه مارچ، فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان و تقریبا در همه کشورها دچار سقوط آزاد شد.

سه ماهه اپریل تا جون شاهد تعطیلی بیزنسها و کاهش فعالیتهای اقتصادی در مقیاس گسترده بود.آگهی

آگهی

روز پنجشنبه آمار و ارقام اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال بیرون آمد که اصلا خوب نبود. تولید ناخالص ملی آمریکا در سه ماهه اپریل تا جون نسبت به سه ماهه دوم سال 2019 بیش از 31.7 درصد کاهش داشته.

از قدیم گفته اند که وقتی آمریکا عطسه کند، کانادا تب می کند. کاهش تولید ناخالص ملی کانادا در سه ماهه اپریل تا جون گواه همین مثال است.

روز جمعه سازمان آمار کانادا ارقام مربوط به اقتصاد کشور در سه ماهه مذکور را بیرون داد که نشان می دهد تولید ناخالص ملی کشور در سه ماهه اپریل تا جون بیش از 38.7 درصد نسبت به سه ماهه دوم سال 2019 کاهش داشته. این بیشترین میزان سقوط تولید ناخالص ملی طی سه ماه، در تاریخ  کشور بی سابقه است.

تقریبا همه بخشهای اقتصاد دچار کاهش شدید فعالیتها در سه ماهه دوم بوده اند.

نکته اینجاست که میزان کاهش تولید ناخالص ملی کانادا (38.7 درصد) بسیار بیشتر از کاهش تولید ناخالص ملی در آمریکا (31.7 درصد) بوده است.

البته فعالیتهای اقتصادی از ماه می افزایش پیدا کردند به طوری که در ماه می 4.8 درصد بهتر از ماه اپریل و در ماه جون 6.5 درصد بهتر از ماه می بود.

پیش بینی های اولیه سازمان آمار حاکی است که تولید ناخالص ملی کشور در ماه جولای حدود 3 درصد رشد داشته است.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست