آمار انتاریو درپنجشنبه: ۷۸۳ بیمار جدید و پنج مرگ جدید

انتاریو روز پنجشنبه خبر از شناسایی ۷۸۳ بیمار جدید و پنج مرگ دیگر داد.

از ۷۸۳ بیماری که از صبح چهارشنبه تا صبح پنجشنبه شناسایی شدند، ۲۳۹ نفر از تورنتو، ۱۳۶ نفر از منطقه پیل، ۱۲۷ نفر از منطقه یورک، و ۸۹ نفر از اتاوا هستند.

آمار جدید انتاریو چنین است:آگهی

آگهی

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۷۸۳ نفر

ـ جمع تعداد مبتلایان تاکنون: ۶۲۱۹۶ نفر

ـ تعداد مرگهای جدید: ۵ نفر

ـ جمع تعداد مرگها تاکنون: ۳۰۲۲ نفر

دولت انتاریو گفت یکصد نیروی جدید استخدام کرده تا موارد جدید بیماری را پیگیری کنند. قرار است ۵۰۰ نفر دیگر نیز تا نیمه نوامبر استخدام شوند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست