آخر هفته بدشگون برای هواپیماهای شخصی کانادا

صنعت هواپیماهای شخصی کانادا در این آخر هفته شاهد سه سانحه بود که چهار هواپیمای کوچک در آن درگیر بودند.

سانحه اول شنبه شب در جنوب نیوبرانزویک روی داد. هواپیمای کوچکی دچار نقص فنی شد که خلبان به اجبار آن را در رودخانه سَنت جان فرود آورد. خلبان جراحات اندکی دید.

در سانحه دوم در روز یکشنبه دو هواپیما بر فراز منطقه اتاوا به هم خوردند و یکی از آنها توانست در فرودگاه مجاور فرود آید اما دیگری در رودخانه سقوط  کرد. خلبان این هواپیما نیز جراحاتش اندک بود.آگهی

آگهی

در سانحه سوم، که آنهم یکشنبه اتفاق افتاد، خلبان ۷۲ ساله کبکی جانش را از دست داد. هواپیمای او از نوع سسنا بود که در شمال ساگونی سقوط کرد.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست