یک سوم کانادایی ها در محیط کارشان با تبعیض رو به رو شده اند

تقریبا یک سوم کاناداییهایی که خود را جزو گروه معینی می دانند، می گویند حداقل یکبار در محل کارشان مورد تبعیض واقع شده اند. 

منظور از گروه معین، گروههای جمعیتی گوناگون است نظیر: 

گروه زنان، بومیان، رنگین پوستان، دگرباشان و غیره. آگهی

آگهی

این نظرسنجی به خواسته مرکز زیر انجام شده:

Boston Consulting Group’s Centre for Canada’s Future

سی و سه درصد از زنان می گویند حداقل یکبار در محیط کارشان با تبعیض رو به رو شده اند. 

در میان دگرباشان این نسبت ۳۴ درصد و در میان رنگین پوستان ۳۳ درصد بوده.

در میان بومیان، ۴۰ درصدشان گفته اند در محیط کارشان حداقل یکبار با تبعیض رو به رو شده اند. 

بالاترین میزان به افراد دچار ناتوانی جسمی مربوط می شود که این نسبت برابر با ۴۱ درصد بوده. 

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

با یک کلیک در روزنامه سلام تورنتو انلاین عضو شوید!

و داغ ترین اخبار کانادا را سریعا در ایمیلتان دریافت کنید