کدام کانادایی ها بیشتر ماری جوانا مصرف می کنند؟‌

آمار جدید نشان می دهد که مردهای کانادایی دو برابر بیشتر از زنان به مصرف ماری جوانا روی می آورند.

سازمان آمار کانادا روز پنجشنبه ۱۵ آگوست آمار جدیدی از تعداد کانادایی های مصرف کننده ماری جوانا بیرون داد. این آمار از طریق نظرسنجی سراسری موسوم به

 National Cannabis Survey   گردآوری شده.آگهی

آگهی

۱۶ درصد کانادایی های بالای ۱۵ سال گفته اند که در ماههای اپریل، می، جون امسال، ماری جوانا مصرف کرده اند.

در سه ماهه اول سال، این میزان کمی بیشتر و برابر با  17.5 درصد بود.

این نظرسنجی نشان می دهد مردانی که به طور روزانه یا هفتگی ماری جوانا مصرف می کنند بیشتر از زنان هستند. همچنین تعداد مردانی که ماری جوانا را به دلایل غیرپزشکی مصرف می کنند بیشتر از زنان است.

نزدیک به چهل درصد از مصرف کنندگان گفته اند که ماری جوانا به شکل غیرقانونی خریداری کرده اند.

مصرف ماری جوانا از اکتبر گذشته در کانادا قانونی شد، و سازمان آمار کانادا به طور مرتب هر سه ماه یکبار گزارش آماری تهیه و منتشر می کند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست