کاهش شدید صادرات ـ واردات میان چین و آمریکا

چین آمار و ارقام صادرات و واردات خود با آمریکا در ماه آگوست را اعلام کرد. افت شدید این ارقام گویای شدت گرفتن جنگ تجاری طرفین است.

چین می گوید وارداتش از آمریکا  در ماه آگوست  22.5 درصد و صادراتش به آمریکا ۱۶ درصد کاهش یافته.

واردات چین از آمریکا در این ماه  10.3 میلیارد دلار و صادراتش به آمریکا  44.4 میلیارد دلار بوده.آگهی

دولت چین به صادرکنندگان این کشور گفته دنبال بازارهای جدیدی برای جایگزین کردن بازار آمریکا باشند.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید