متهم به تهاجمات جنسی به زنان در قطار Go دستگیر شد

در مسیر قطارهای Go ، در فاصله جون گذشته تا فوریه امسال، یکسری دست درازی های جنسی صورت گرفته.

پلیس منطقه پیل در این رابطه مظنون 43 ساله ای را دستگیر کرده. 

حداقل پنج زن هدف این تهاجمات جنسی قرار گرفته اند. آگهی

آگهی

این تهاجمات همه در قطارهای Go در مسیر یونیون استیشن تورنتو تا میلتون اتفاق افتاده.

فرد دستگیر شده با پنج اتهام تهاجم جنسی روبرو است. 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست