صاحبان بیزنسها: دولت کنونی کانادا در کمک به توسعه بیزنسها شکست خورده

دو سوم صاحبان بیزنسهای کانادا معتقدند سیاستهای دولت فدرال کنونی در کمک به رشد بیزنسها شکست خورده.

این نظرسنجی توسط موسسه Angul Reid انجام شده.

این نظرسنجی حاکی است که از هر ده صاحب بیزنس، شش نفرشان از کمکها و برنامه های دولت برای کمک به توسعه بیزنسشان اطلاعی ندارند.آگهی

این نظرسنجی آنلاین بین ۲۲ تا ۲۶ اگوست انجام شده و ۶۲۶ صاحب بیزنس که یک نفر یا بیشتر در استخدام داشته اند و ۱۶۰۴ کانادایی شاغل در آن شرکت کرده اند.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید