شورای شهر سنت جانز گرمایش هوا را اضطراری اعلام کرد

شهرهای کانادا به شهرهای دیگر جهان می پیوندند که یکی یکی در رابطه با گرمایش آب و هوا، حالت اضطراری اعلام می کنند.

جدیدترین نمونه، شهر سنت جانز در استان نیوفاندلند است که نمایندگان شورای شهر دوشنبه شب دسته جمعی حالت اضطراری اعلام کردند.

اعلام حالت اضطراری به معنای آن است که شهر باید برای رویارویی با گرمایش آب و هوا طرح و برنامه اجرایی بدهد و جزئیات آن را مشخص کند. آگهی

آگهی

در قدم اول تواناییها و امکانات دپارتمانهای مختلف شهرداری و زمینه های همکاری آنها مشخص خواهد شد.

در ماههای اخیر بسیاری از شهرهای جهان در رابطه با آب و هوا حالت اضطراری اعلام کرده اند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست