سندی تازه در اثبات نقش مهاجران در توسعه تمدنها

تحقیقات جدید دانشمندان ژنتیک تائید می کند که شهرهای بزرگ جهان در دوران باستان، رشد و توسعه شان را مرهون مهاجران بوده اند. 

این تحقیق جدید روی یافته های ژنتیک ساکنان رُم باستان انجام شده. پژوهشگرانی از دانشگاههای استنفورد، وین و ساپینزا در این تحقیق شرکت داشته اند که در آن ۱۲۷ نمونه DNA از دهها محل در اطراف شهر رُم گردآوری شده. نمونه ها مربوط به بقایای به جا مانده از دوران سنگی و قرون وسطی گرد آوری شده و حاکی از آن هستند که توسعه بی سابقه و تسلط و برتری رُم باستان که دو هزار سال ادامه داشت از وجود مردمانی که به عنوان سرباز، بازرگان و برده از نقاط دیگر جهان همچون ترکیه و آفریقا آمده بودند، نیرو می گرفت.
آگهی
آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید