دو ـ سوم کانادایی ها انتخاب دوباره دانلد ترامپ را برای کانادا بد می دانند

نیمی از کانادایی ها احتمال می دهند که دانلد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ دوباره انتخاب شود اما بیشترشان معتقدند انتخاب دوباره او به سود کانادا نخواهد بود. 

با آنکه تا انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ ریاست جمهوری آمریکا بیشتر از ۱۴ ماه مانده مبارزات انتخاباتی از هم اکنون در جریان است و کانادایی ها مانند بسیاری از مردم جهان می خواهند بدانند رهبر آینده آمریکا کیست. 

موسسه نظرسنجی Angus Reid با جمع بندی نظرات مردم به این نتیجه رسیده که کانادایی ها از احتمال انتخاب مجدد دانلد ترامپ ناخشنودند. آگهی

آگهی

شصت و هفت درصد از کانادایی های شرکت کننده در نظرسنجی انتخاب مجدد دانلد ترامپ را برای کانادا بد می دانند. تنها هشت درصد انتخاب دوباره او را برای کانادا مثبت می دانند. بیست و چهار درصد هم نظر مشخصی ندارند. 

از هر ده کانادایی هفت نفر عملکرد دانلد ترامپ و دولتش از زمان روی کار آمدن در ابتدای ۲۰۱۷ تاکنون را منفی می دانند. هفتاد و دو درصد نیز نسبت به آنچه در یکسال و نیم آینده توسط دانلد ترامپ و دولتش انجام خواهد شد بدبین اند.

تفاوت بین زنان و مردان 

در حالی که تنها ده درصد زنان کانادایی نظر مثبتی نسبت به دولت دانلد ترامپ دارند، در میان مردان حمایت از ترامپ حدود بیست و سه درصد است. نظرات مثبت در میان مردان میانسال کانادایی (۳۵ تا ۵۴ سال) بیشتر است و در میان زنان زیر ۳۵ سال نظرات منفی بیشتر است. 

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست