توصیه سیاستمدار پر احترام کانادا به جگمیت سینگ

یکی از رهبران سابق حزب نیودمکرات کانادا اد  برادبنت Ed Broadbent است که از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۹ رهبر این حزب بود. اد  برادبنت از جمله سیاستمداران تاریخ معاصر کانادا نظیر تامی داگلاس و پیرالیوت ترودو است که از جایگاه ویژه ای برخوردارند.

صبح یکشنبه ششم اکتبر جگمیت سینگ رهبر فعلی حزب نیودمکرات به ملاقات زارعان در بازار کشاورزان می رفت و اد  برادبنت قصد کرد که در این تور کنار او باشد.

این تور یک روز قبل از مناظره دوشنبه شب رهبران احزاب انجام می شد و در همین رابطه اد  برادبنت توصیه ای برای جگمیت سینگ داشت. او به جگمیت گفت که هنگام مناظره، «خودت باش» – just be yourself .آگهی

«خود بودن» در این سالها به ویژه در بین سیاستمداران، صفت کمیابی است. از همین توصیه می توان  به شخصیت اد برادبنت بیشتر پی برد.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید