بیچاره صاحبخانه

در یک پارتی  چقدر می توان به صاحبخانه ضرر زد؟

پلیس در لندن انتاریو هفت نفر را در ارتباط با وارد آوردن هزاران دلار خسارت به یک خانه، دستگیر کرد.

حادثه در ماه جون روی داد. پلیس در آن شب چندین تلفن در رابطه با یک میهمانی بزرگ دریافت می کند. وقتی افسران پلیس به محل می رسند، دهها نفر را در داخل خانه می بینند. به گفته کارگاهان پلیس، صاحبخانه از این پارتی بی خبر بوده. و فکر می کرده خانه را به زوجی جوان از خارج شهر، از طریق یک آژانس آنلاین ویژه اجاره های کوتاه مدت، اجاره داده.آگهی

آگهی

این هفت نفر هر کدام با یک فقره اتهام آسیبرسانی بالای پنجهزار دلار، مواجه هستند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست