بریتیش کلمبیا می خواهد تعداد نظام پزشکی هایش را کاهش دهد

دولت بریتیش کلمبیا می خواهد تعداد کالجهای نظارتی که بر بخشهای مختلف پزشکی و بهداشتی نظارت می کنند را از ۲۰ کالج به پنج کالج کاهش دهد. 

هم اکنون ۲۰ کالج نظارت حرفه ای در بریتیش کلمبیا وجود دارند نظیر: کالج کایروپرکتورها، کالج پزشکان و جراحان، کالج طب سنتی چینی و … 

این ۲۰ کالج جمعا ۱۲۰ هزار عضو دارند. آگهی

آگهی

یک کمیته پارلمانی مرکب از همه احزاب، پیشنهاد کرده که تعداد این کالجهای حرفه ای به پنج کاهش داده شود. 

ادریان دیکس وزیر بهداشت و درمان بریتیش کملبیا هدف از این پیشنهاد را شفافیت بیشتر و کارآمدتر کردن بیشتر سیستم، و ساده تر کردن امور ذکر کرده.

این کالجها مقررات حاکم بر گروههای مختلف رشته های بهداشت و پزشکی را تعیین می کنند و به شکایات مردم رسیدگی می کنند. 

Amini
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید