برنامه جدید دولت انتاریو برای کمک به سلامت روحی افسران پلیس

در سالهای اخیر سیزده  افسر پلیس انتاریو خودکشی کرده اند. این مسئله سبب شده که دولت انتاریو به فکر چاره بیفتد و برنامه ای برای کمک به پلیس استانی به جریان بیندازد.

سیلویا جونز وزیر ایمنی کامیونیتی های انتاریو گفت پلیس استانی در رابطه با بهداشت روانی با بحران مواجه است.

به گزارش کندین پرس، تنها در سال گذشته هشت افسر فعال و یک افسر جدیدا بازنشسته انتاریو به علت خودکشی جان سپردند. دولت با همکاری پلیس استانی درصدد است کمکهای مشاوره ای و ساپورتهای دیگر در اختیار افسران پلیس قرار دهد.آگهی

آگهی

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست